Chính sách bảo mật thanh toán

Riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng, vì thế SaPhaVi chỉ sẽ sử dụng tên và một số thông tin khác của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này. SaPhaVi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa SaPhaVi và quý khách.

Quy định Bảo mật của SaPhaVi hoàn toàn tuân theo theo Quy định của Pháp luật về Bảo mật thông tin cá nhân.

1. Thông tin cá nhân

Khi quý khách đăng ký tài khoản SaPhaVi, thông tin cá nhân mà SaPhaVi thu thập bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ giao hàng
 • Email
 • Số điện thoại di động
 • Ngày sinh
 • Giới tính

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Cung cấp dịch vụ đến thành viên.
 • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.
 • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ của SaPhaVi theo yêu cầu của quý khách.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: SaPhaVi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

SaPhaVi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của SaPhaVi để có thể giao hàng cho quý khách.

Khi quý khách đăng ký làm thành viên trên trang website, SaPhaVi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để gửi các thông tin khuyến mãi/tiếp thị. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo.

2. Cập nhật thông tin cá nhân

Cập nhật thông tin cá nhân Quý khách có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào trang web https://saphavi.com

3. Tiết lộ thông tin cá nhân

SaPhaVi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, SaPhaVi có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. SaPhaVi cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Các thông tin đó được thu thập cho mục đích phân tích và đánh giá để góp phần cải thiện trang web, dịch vụ, và sản phẩm mà SaPhaVi cung cấp. Những dữ liệu đó sẽ không có liên quan gì đến các thông tin cá nhân khác.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ bảo mật trên máy chủ của SaPhaVi

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của mình

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của SaPhaVi. Khi tiếp nhận những phản hồi này, SaPhaVi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: cskh@saphavi.com

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của người dùng được SaPhaVi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của SaPhaVi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, SaPhaVi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

7. Thay đổi Chính sách bảo mật

SaPhaVi có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của SaPhaVi.